Presentatie Renske Bouwer

“Deze wil ik niet meer zien!”

Selectie van CV’s, portfolio’s & projectvoorstellen
Dit praktijkgeval zou eigenlijk worden gepresenteerd door een duo: Anneleen Mortier en Renske Bouwer. Maar Anneleen is zojuist moeder geworden. En ze is gepromoveerd. Dus Renske staat er eventjes alleen voor. Ze slaat zich in rap tempo door een aantal slides.

Uit haar presentatie blijkt dat de D-PAC-tool ook gebruikt kan worden om betrouwbare selecties te houden. Bijvoorbeeld bij sollicitaties, waarbij je goede CV’s wil selecteren, of bij langere portfolio’s of projectvoorstellen.

Experts zijn sneller betrouwbaar
Om te bekijken of dat D-PAC een betrouwbare selectie oplevert, is gekeken naar het selecteren van CV’s bij een echte vacature, voor een specialist bij het bedrijf Hudson. De beoordelingen werden gedaan door 7 experts van het bedrijf zelf, en als vergelijking door een groep van 57 ‘novices’, studenten. Daar kwam vooral uit naar voren dat de experts minder vergelijkingsrondes nodig hebben (10 rondes) dan de studenten (23 rondes). Experts kijken vooral naar relevante ervaring en studenten naar zaken als de vormgeving van het CV.

Top-5
Opvallende uitkomst van het comparatief beoordelen van CV’s was dat zowel de studenten als de experts uiteindelijk een hoge mate van betrouwbaarheid bereiken. De top-5 van de sollicitanten, die ook op gesprek zijn geweest bij de werkgever, zaten in de top van de curve zoals aangewezen door de D-PAC-tool. Er is ook gekeken naar efficiëntie, daar ontlopen de traditionele manier van selecteren en de D-PAC methode elkaar niet veel.

Iedereen ziet alles
Hetzelfde patroon is te zien bij de selectie van (grote) portfolio’s en projectvoorstellen. Ook bij deze omvangrijke casussen komt de D-PAC-tool al vrij snel tot een betrouwbare rangorde. Bijkomende voordelen zijn dan dat de beoordelaars de methode ervaren als iets minder tijdsintensief dan traditionele manieren van selectie. Als ander voordeel wordt genoemd dat iedereen alle portfolio’s en projectvoorstellen onder ogen heeft gehad, en dat er een grote transparantie naar de indieners van de plannen bereikt wordt.

‘Flaggen’
De ontwikkelaars van D-PAC zijn op zoek naar manieren om de efficiëntie van de D-PAC-tool te verhogen. Renske Bouwer en het team van D-PAC kijkt naar twee punten waar winst valt te halen: het inzetten van een filteralgoritme en van een plaatsingsalgoritme. Dat filteralgoritme plaatst een ‘flag’ bij een voorstel of CV als dat voorstel redelijk snel als aantoonbaar onder de maat wordt gezien. De flag is dan ‘deze willen we niet meer zien!’. Een plaatsingsalgoritme kan zorgen dat een nieuw te beoordelen casus sneller ‘instroomt’ in een bestaand beoordelingstraject. Ook dat betekent tijdswinst.

Is dat wel eerlijk?
Het plaatsen van de flag levert een interessante vraag uit de zaal. Is dat wel eerlijk? Zorgt het niet voor een ‘vervuiling’ van de resultaten om een casus bij voorbaat uit te sluiten? “Dat klopt...” zegt Bouwer. “Daar moet je inderdaad goed naar kijken.” Eerdere en betere feedback kan hiervoor de oplossing zijn. “Een tool als D-PAC is nooit af, het kan altijd beter!”

Richard Derks
Voeg toe aan selectie