Postersessies

Inspirerende praktijkvoorbeelden

Tijd voor actie. In een live assessment mag het publiek nu D-PAC zelf gebruiken. In de hal hangen posters van tien praktijkvoorbeelden. Welke vinden de aanwezigen het meest inspirerend?

Na de laatste presentatie stroomt de hal waar de posters hangen vol. Al snel staan er voor vrijwel elk bord groepjes te luisteren naar de bevlogen gebruikers. D-PAC blijkt zich te lenen voor uiteenlopende toepassingen: van het toetsen van video-animaties tot spraakproductie bij kinderen en een visie over inclusieve klassen.

Met hun mobiele telefoon kunnen de bezoekers met de D-PAC-tool aangeven welke toepassing ze het meest inspirerend vinden. De uiteindelijke winnaar krijgt straks in het laatste plenaire deel eeuwige roem toebedeeld én mag de enige echte D-PAC Inspiratie Award in ontvangst nemen.

Dit zijn de tien inspirerende onderzoeken

POSTER 1
Spreekvaardigheid in groepswerk beoordelen en bespreken
Bij de organisatie van groepswerk gaat te weinig aandacht naar het spreken zelf. Praktijkonderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van D-PAC toont aan dat ‘exploratieve gesprekken’ leerlingen beter doen leren, beter doen samenwerken en zowel taalvaardigheid als probleemoplossend vermogen versterken.
Jan T’Sas, praktijkassistent/PhD student (School of Education, Universiteit Antwerpen)

Ilke De Clerck - Poster 2

POSTER 2
Spraakproductie bij kinderen met een cochleair implantaat, hoorapparaat en normaal gehoor
Kinderen die geboren zijn met (zeer) ernstige gehoorschade krijgen met een Cochlear Implantaat (CI) of een akoestisch hoortoestel (HA) de mogelijkheid om alsnog taal en spraak te ontwikkelen. Een CI of HA leidt echter niet tot een perfect gehoor, met verschillen in taalverwerving tot gevolg. In dit onderzoek worden die verschillen blootgelegd door de spraak van kinderen met een CI, HA en normaal gehoor via de D-PAC-tool voor te leggen aan beoordelaars.
Ilke De Clerck & Nathalie Boonen, doctorandi FWO-Aspirant (Universiteit Antwerpen en FWO)

Jordi Casteleyn - Poster 3

POSTER 3
Het beoordelen van spreekopdrachten op video
Veel leerlingen ervaren angst als ze voor een groep moeten spreken, maar vaak zal de les Nederlands dit niet expliciet behandelen. Daarom hebben deze onderzoekers een innovatieve en compacte training voor het secundair onderwijs gecreëerd die de voordelen van improvisatietheater centraal zet en spreekangst van leerlingen aanpakt. Voor en na de training vulden de leerlingen een vragenlijst in en legden ze een spreekopdracht af die de onderzoekers op video opnamen. De beoordelaars gebruikten D-PAC om deze video’s te scoren.
Jordi Casteleyn, Docent Didactiek Nederlands, Didactiek Nederlands aan anderstaligen & Talenbeleid (School of Education, Universiteit Antwerpen)

POSTER 4
Score & feedback voor duizenden teksten
Op deze poster is te zien hoe D-PAC werd ingezet voor het beoordelen en geven van feedback op 2700 teksten. De onderzoekers presenteren hoe een D-PAC-assessment met een klein aantal teksten de basis vormde voor de ontwikkeling van een breed inzetbaar beoordelings- en feedbackinstrument.
Nina Vandermeulen & Brenda van den Broek, PhD-onderzoekers (Universiteit Antwerpen)

POSTER 5
Live beoordelen van fysieke ontwerpproducten in hoger beroepsonderwijs
Om transparantie te bevorderen zijn binnen het hoger beroepsonderwijs analytische beoordelingen met rubrics de laatste jaren sterk in opkomst. Maar hoe staat het met de validiteit en generaliseerbaarheid van dergelijke beoordelingen? Deze onderzoekers zijn gestart met het beoordelen van door studenten gemaakte ontwerpproducten met D-PAC.
Marion Tillema, docent en onderzoeker (Avans Hogeschool – Academie voor Industrie en Informatica & lectoraat Brein & Leren)

Iris Roose - Poster 6

POSTER 6
De professionele visie van (student)leraren op inclusieve klassen
Is een leraar in opleiding in staat om te herkennen wat inclusieve interacties zijn en welke werkvormen daarbij horen? Voor het onderzoek van ‘POTENTIAL-Power to Teach All’ beoordeelden student-leraren filmpjes van klassen. Hun oordeel werd afgezet tegen dat van ervaren leerkrachten.
Esther Gheyssens, onderzoeker Potential (Vrije Universiteit Brussel) & Karolien Keppens & Iris Roose, onderzoekers Potential (Universiteit Gent)

POSTER 7
Videoanimaties beoordeeld door een jury met verschillende expertises
Een animerende poster met veel beeld. Voor het vak Animation 1 van de opleiding Multimedia Technology aan de Karel de Grote Hogeschool kregen de studenten een fragment uit het hoorspel De Bokrokker van het Geluidshuis. Het was hun opdracht het fragment te voorzien van animatie. De resultaten werden beoordeeld door animatie-professionals, mensen van het Geluidshuis en docenten van de opleiding.
Ivan Waumans, Lector Multimedia Technology & Creative Technologies and Entrepreneurship (Karel de Grote hogeschool)

POSTER 8
Peer feedback met D-PAC: ervaringen van studenten en docenten in professionele communicatie
Een populaire poster, zo op het eerste oog. Veel mensen zijn benieuwd naar de studenten van de master Meertalige Professionele Communicatie. Zij gebruikten D-PAC om elkaar feedback te geven op een schriftelijke opdracht over klachtencommunicatie. Die input vormde de basis voor een feedbackcollege.
Suzy Stals, praktijkasssistent Professionele Communciatie & Luuk Van Waes, hoogleraar Professionele Communicatie, TEW – Departement Management (Universiteit Antwerpen)

POSTER 9
Papers op een bestaande schaal plaatsen met een nieuw algoritme
Een poster met wat vouwlijnen (ontroerend). Dan weet je dat hij waarschijnlijk een hele route heeft afgelegd, net als de onderzoekers die hem gemaakt hebben. In dit geval bestond het parcours uit het maken van een rangorde van essays. Een nieuw algoritme werd vervolgens ontwikkeld om te bepalen hoeveel vergelijkingen nodig zijn om nieuwe essays aan die bestaande rangorde toe te voegen.
Antony Furlong, Manager Assessment Research and Design (International Baccalaureate)

POSTER 10
Welke tools voor technische innovatie?
Hoe bepaalt een team dat tools ontwikkelt welke tools het zelf gebruikt? Het zou een dief zijn van zijn eigen innovaties als het daar zijn eigen tools niet voor gebruikte. D-PAC dus!
Tanguy Coenen, Application prototyping team manager (imec) & Camille Reynders, programmeur

 

Mirjam Streefkerk & Elske van Lonkhuijzen
Voeg toe aan selectie