Bij de ingang…

Wat brengt je hier?

Bij de ingang van De Meerminne vragen we bezoekers van het D-PAC event: wat brengt je hier?

“Bij de opleiding Bouw hebben we D-PAC gebruikt om het personal brand van studenten te beoordelen. Dat was een succes, de opleiding wil D-PAC nu vaker gaan gebruiken en ook andere vakken hebben interesse. Vandaag hoop ik wat meer theoretische achtergrond te krijgen over D-PAC en morgen ga ik naar de workshop waar ik hoop te leren hoe we D-PAC zelf kunnen implementeren nu de onderzoeksgelden op zijn. Vooral de betrouwbaarheid ervan spreekt me aan. Docenten krijgen steeds vaker klachten over beoordelingen en moeten dus stevig in hun schoenen staan. Het gebruik van D-PAC helpt daarbij.”

Kirsten Vandermeulen
Opleidingscoördinator Thomas More

“Wij werken aan een competentietraject voor jongeren die bij ons vrijwilliger zijn en waarbij we sport als middel inzetten. Een van de medewerkers aan het D-PAC-onderzoek wees me op deze tool, vandaar dat ik hier ben. D-PAC is interessant omdat we daarmee op een snelle, kwalitatieve manier onze vrijwilligers kunnen beoordelen en kunnen zien hoe hun competenties zich verhouden tot het ideaalbeeld. Ik zou ook willen dat de vrijwilligers ons beoordelen: wij coachen die jongeren, maar doen we dat wel goed? Hoe worden ze ontvangen en ingewerkt? Daarbij kan D-PAC ook helpen.”

Arvid van Leeuwen
Projectleider Sporting A, afdeling Buurtsport

“Ik ben hier omdat ik het systeem heb getest bij het vak Animatie dat ik geef, daar is ook een poster van. Zes mensen uit verschillende vakgebieden deden mee aan de beoordeling. Ik hoop vandaag wat meer achtergrondinformatie te krijgen en ben benieuwd naar het vervolg van D-PAC. D-PAC is een goede oplossing voor evaluatie van creativiteit en esthetiek. Dat zijn onderdelen waar je normaliter urenlang over kunt discussiëren, maar waar je nu veel makkelijker een oordeel over kunt geven. Studenten accepteren dat oordeel ook, ik hoefde na de test met D-PAC veel minder uitleg te geven over het eindoordeel dan anders.”

Ivan Waumans
Docent Multimedia, Karel de Grote Hogeschool

“Ik ben hier anderhalf jaar geleden afgestudeerd in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen en gebruikte D-PAC voor mijn masterproef. Ik wilde een masterproef schrijven waar we in de praktijk iets aan hebben en die dus niet in de stofkast belandt. Ik ben hier omdat ik benieuwd ben naar hoe het onderzoek verder is verlopen. Ik ben wiskundeleraar en kwaliteitscoördinator op een middelbare school. Voor sommige onderdelen van mijn vak is D-PAC wel toepasbaar, bijvoorbeeld om het probleemoplossend vermogen van leerlingen te beoordelen. Maar D-PAC is interessanter voor bijvoorbeeld schrijfopdrachten bij taalvakken, daar richtte mijn onderzoek zich ook op.”

Tinne De Kinder
Wiskundeleraar en kwaliteitscoördinator, Oscar Romerocollege
Mirjam Streefkerk
Voeg toe aan selectie